PAN-PROMOCIJA 🍺
27. listopad, 2023.

PAN-PROMOCIJA 🍺

PAN-OSVJEŽI DAN!

Pan nagrađuje najvjernije!

Pravilo je: Kupi 6 komada Pana u povratnoj boci i na poklon osvajaš PAN MINI GAJBU!

*jedan kupac može preuzeti jednu gajbicu.

 

 

Popis trgovina u kojima je važeća promocija možete pogledati ovdje:

BOSO 2409 – PJ DIS.GENSCHEROVA
BOSO 2444 – PJ VRBANJA 2
BOSO 2441 – PJ BOROVO NAS. 1
BOSO 2433 – PJ VRBANJA 1
BOSO 2447 – PJ MIKANOVCI
BOSO 2436 – PJ TORDINCI
BOSO 2519 – PJ JARMINA 2
BOSO 2449 – PJ OTOK 2
BOSO 2454 – PJ PRIVLAKA
BOSO 2456 – PJ NIJEMCI
BOSO 2458 – PJ SLAKOVCI
BOSO 2453 – PJ NAZOROV BLOK
BOSO 2466 – PJ ILAČA
BOSO 2468 – PJ IVANKOVO 2
BOSO 2473 – PJ ŽUPANJA 4
BOSO 2480 – PJ KOPANICA 1
BOSO 2481 – PJ GUNJA
BOSO 2485 – PJ BOROVO 3
BOSO 2487 – PJ JANKOVCI 1
BOSO 2410 – PJ DISK. NOVO SELO
BOSO 2493 – PJ BOŠNJACI 2
BOSO 2411 – PJ DISKONT ISKRA
BOSO 2496 – PJ GUNJA 2
BOSO 2501 – PJ ŽUPANJA 5
BOSO 2503 – PJ ŽUPANJA 6
BOSO 2599 – PJ MITNICA 2
BOSO 2514 – PJ ŠTITAR 2
BOSO 2412 – PJ DISK. SAJMIŠTE
BOSO 2518 – PJ CERNA 2
BOSO 2522 – PJ TOVARNIK 2
BOSO 2523 – PJ SOLJANI 2
BOSO 2524 – PJ SLAVONIJA
BOSO 2526 – PJ ROKOVCI 2
BOSO 2546 – PJ ANDRIJAŠEVCI 3
BOSO 2530 – PJ VOĐINCI 2
BOSO 2538 – PJ VRBANJA 3
BOSO 2543 – PJ ĐURĐENOVAC
BOSO 2539 – PJ SLAVONSKI ŠAMAC
BOSO 2548 – PJ ILOK 2
BOSO 2559 – PJ DRENOVCI 2
BOSO 2560 – PJ LAPOVCI
BOSO 2552 – PJ D. ANDRIJEVCI
BOSO 2563 – PJ VRPOLJE
BOSO 2564 – PJ LUŽANI
BOSO 2414 – PJ IVANKOVO
BOSO 2569 – PJ LIPOVAC 2
BOSO 2566 – PJ KOLONIJA
BOSO 2576 – PJ GRADIŠTE 4
BOSO 2416 – PJ DISKONT MITNICA
BOSO 2581 – PJ ŽUPANJA 7
BOSO 2587 – PJ VRTNO NASELJE
BOSO 2588 – PJ ANDRIJEVCI 2
BOSO 2592 – PJ RADIĆEV BLOK 2
BOSO 2593 – PJ KOROĐ
BOSO 2595 – PJ BABINA GREDA 3
BOSO 2598 – PJ SL. BROD 3
BOSO 2602 – PJ NOVA GRADIŠKA
BOSO 2603 – PJ REŠETARI
BOSO 2607 – PJ VIDOVCI
BOSO 2608 – PJ ORIOVAC
BOSO 2612 – PJ STARO TOPOLJE
BOSO 2613 – PJ ŠARENGRAD
BOSO 2624 – PJ STRIZIVOJNA
BOSO 2638 – PJ PAŠENICA
BOSO 2628 – PJ SLAVONIJA GORJANI
BOSO 2643 – PJ PETNJA
BOSO 2625 – PJ DRENJE
BOSO 2621 – PJ FORKUŠEVCI
BOSO 2629 – PJ TOMAŠANCI
BOSO 2641 – PJ VELIKA KOPANICA
BOSO 2630 – PJ LEVANJSKA VAROŠ
BOSO 2655 – PJ ZVEČEVO
BOSO 2642 – PJ DILJ
BOSO 2654 – PJ VATRENKA
BOSO 2646 – PJ GLOGOVICA
BOSO 2631 – PJ TRNAVA
BOSO 2632 – PJ KAZNICA
BOSO 2653 – PJ VINOGORJE
BOSO 2649 – PJ GALEB
BOSO 2648 – PJ BUDAINKA
BOSO 2658 – PJ ANTIN
BOSO 2647 – PJ SB SENA
BOSO 2652 – PJ PARK PODVINJE
BOSO 2623 – PJ BUDROVCI
BOSO 2614 – PJ ŠUMEĆE
BOSO 2615 – PJ TRNJANI
BOSO 2663 – PJ FERIČANCI 2
BOSO 2665 – PJ NOVA KAPELA
BOSO 2662 – PJ BARTOLOVCI
BOSO 2666 – PJ SLOBODNICA
BOSO 2667 – PJ KORITNA 2
BOSO 2671 – PJ PLUS
BOSO 2673 – PJ GOLUBICA
BOSO 2685 – PJ CERIĆ 2
BOSO 2692 – PJ VRBOVA
BOSO 2697 – PJ FERIČANCI 3
BOSO 2698 – PJ BATRINA
BOSO 2704 – PJ PODGORAČ 2
BOSO 2703 – PJ ĐURĐENOVAC 2
BOSO 2707 – PJ ĐURĐANCI
BOSO 2706 – PJ SOTIN
BOSO 2699 – PJ BUKOVLJE
BOSO 2709 – ORAHOVICA 3
BOSO 2702 – PJ NAŠICE
BOSO 2712 – PJ ŠIROKO POLJE R11
BOSO 2713 – PJ ĐAKOVO 5
BOSO 2719 – PJ ĐAKOVO 7
BOSO 2711 – PJ PIŠKOREVCI R7
BOSO 2714 – PJ ĐAKOVAČKI SELCI R24
BOSO 2700 – PJ GARČIN
BOSO 2722 – PJ VELEBIT
BOSO 2723 – SB TENA
BOSO 2724 – PJ VOĐINCI 3
BOSO 2725 – PJ CERNA
BOSO 2726 – PJ PARIŽANKA
BOSO 2729 – PJ SB-SPEKTAR
BOSO 2734 – PJ CERNA
BOSO 2736 – PJ POŽEGA 3
BOSO 2739 – PJ CERNA
BOSO 2740 – PJ NIJEMCI
BOSO 2742 – PJ JANKOVCI 4
BOSO 2743 – PJ PLETERNICA
BOSO 2745 – PJ SL.BROD 5
BOSO 2732 – PJ LIPOVAC 3
BOSO 2750 – PJ NOVA GRADIŠKA 6
BOSO 2747 – PJ BOŠNJACI 4
BOSO 2746 – PJ SL.BROD 3
BOSO 2751 – PJ LOVAS
BOSO 2765 – SB JELAS 4
BOSO 2775 – PJ BRESTOVAC

 

 


Natrag