ZAIGRAJ U BOSI I BEČ POSJETI – 3. krug

ZAIGRAJ U BOSI I BEČ POSJETI – 3. krug

ZAIGRAJ U BOSI I BEČ POSJETI – 3. krug

Nagradna igra 19.9-2.10.2022.

Dobitnici:

3.KRUG 07.10.2022.        
    IME PREZIME MJESTO STANOVANJA
POTROŠAČKI POKLON BON 1000 KUNA        
  1. RUŽA BOŽIĆ BUKOVLJE
  2. VALENTINA RIMPF VINKOVCI
  3. DUBRAVKA HOMJAK STARO PETROVO SELO
  4. DRAGANA ŠTULA TRPINJA
  5. KATICA ŠOKČEVIĆ SLAKOVCI
  6. ILONKA MRAVUNAC SOTIN
  7. ANTUN NIKOLIĆ V.KOPANICA
  8. RUŽA HUNJET SLAVONSKI ŠAMAC
  9. ANTE KOŽUL STARI MIKANOVCI
  10. DAMIR ŠTRKALJ CERNA
  11. ĐURO MILIVOJEVIĆ LAZE
  12. DAVID VAJIĆ PAČETIN
POTROŠAČKI POKLON BON 500 KUNA        
  1. DARIJA PAULIĆ PODGORAČ
  2. EMILIJA ARSIĆ STRIZIVOJNA
  3. MARIJA BIRTIĆ STARI PERKOVCI
  4. LJUBICA SAMOLJANAC LIPOVAC
POTROŠAČKI POKLON BON 250 KUNA        
  1. MIRELA PUTNIKOVIĆ GARČIN
  2. ANTUN PETRIČEVIĆ OROLIK
  3. SANJA JOVANIĆ VINKOVCI
  4. RENATA JERKOVIĆ SLAVONSKI BROD
RUČNIK BOSO        
  1. MARIJA DAMJANOVIĆ VINKOVCI
  2. DARKO JOSIPOVIĆ DRENOVCI
  3. IVAN ROSANDIĆ NOVA KAPELA
  4. DAJANA DUKIĆ KEŠINCI
  5. NADA CINDRIĆ IVANKOVO
  6. ANTONIO ŠEGO ŽUPANJA
  7. RUŽA ŠELO ĐURĐANCI
  8. BRANKO RADANOV VUKOVAR
  9. ZVEZDANA STUPAR MARKUŠICA
  10. IRENA CINDRIĆ SIBINJ
  11. MATEJ POSE SLAVONSKI BROD
  12. LUCA VUKOVIĆ TRNAVA
  13. MAJA MILIČEVIĆ KUŠEVAC
  14. ZLATKO PAVLOVIĆ VINKOVCI
  15. TEREZIJA MARATOVIĆ SLAVONSKI BROD
  16. MLADEN KOLIĆ REŠETARI
  17. MARICA SUDIĆ STARO TOPOLJE
  18. TIHANA GLUHAKOVIĆ VINKOVCI
  19. DIJANA BLAŽANOVIĆ VUKOJEVCI
  20. KATARINA RAKITIĆ SIKIREVCI

 


Natrag